5331bd8bee53fb987a000a91_facebook.png
Följ oss på Facebook
Nyheter

Historia

Huvudbyggnaden tillkom troligen under andra hälften av 1600-talet. Idag är den omgjord i karolinsk stil. Den är omgiven av en fransk park med spegeldamm. På godset finns ett antal torp, varav många uppfördes i sten av dalkarlar under 1700-talets mitt. En senmedeltida huvudbyggnad i sten byggdes under 1500-talet om till gårdskapell. Gården har välbevarade ekonomibyggnader från 1700- och 1800-talen, bland annat ett gårdsmejeri. Fattighuset från 1700-talet brann ner 2004. Ruinen efter den medeltida borganläggningen Åls stenhus ligger på slottsudden.

Slottet fick sitt nuvarande namn efter riksrådet Magnus Gren. Genom olika giften kom slottet att ägas av bland annat släkterna Ryning, Rosengren och Ribbing, då Metta Rosengren gifte sig med Sven Ribbing år 1644. Det stannade i släktens ägo till 1706. Grensholm tillhörde släkten Spens från 1706 till 1904 då det såldes till friherre Johan Mannerheim. Under många år tillhörde Grensholm Augustin Mannerheim tills godset såldes 1982. Idag ägs Grensholm av familjen Lagerfelt. På godset bedrivs skogs- och jordbruk, nötkreatursuppfödning samt viss jaktverksamhet.

S_120_88_historia3

Grensholm är ett slott i Vånga socken, Norrköpings kommun i Östergötland. Det ligger vid sjön Roxen.