5331bd8bee53fb987a000a91_facebook.png
Följ oss på Facebook
Nyheter

Nötkreatur

Idag har vi dryga 100-talet nötboskap i en ombyggd ladugård med generösa utrymmen för djuren.

När det gäller djuruppfödning vet vi att folk är intresserade av varifrån köttet kommer, vilka som står bakom och hur hanteringen går till. För att möta det ökade intresset kring dessa frågor har vi tagit fasta på det enkla, genuina och naturliga sättet att föda upp djur.

För oss på gården är det viktigt att djuruppfödningen också måste vara hållbar i framtiden och därför använder vi begreppet "naturvård" för att beskriva vår djurfilosofi. Den handlar om att låta djuren vara ute på bete så mycket som möjligt, säga nej till tillväxtpreparat och konstgjort foder men också om vår egen inställning till att ta ansvar för uppfödningen och visa omtanke om djuren. Vi vet att om djuren trivs och mår bra så ger de också ett bättre kött.

S_120_88_noet2

 

Extra prima kvalitetskött

Grensholm är en av endast tre gårdar som utvalts att ingå i ett kvalitetssamarbete med syfte att producera det bästa, smakrikaste köttet på den svenska marknaden. Det innebär att vi uppfyller tuffa kvalitetskrav som till exempel att endast föda upp de klassificerade rasdjur, ge dem äkta, förstklassigt naturfoder och tillgång till den modernaste tekniken. Att vara en utvald för förstklassigt kvalitetskött är något vi förstås är mycket stolta över.

S_113_100_ikon