5331bd8bee53fb987a000a91_facebook.png
Följ oss på Facebook
Nyheter

Nötkreatur

Idag har vi dryga 100-talet nötboskap i en ombyggd ladugård med generösa utrymmen för djuren.

När det gäller djuruppfödning vet vi att folk är intresserade av varifrån köttet kommer, vilka som står bakom och hur hanteringen går till. För att möta det ökade intresset kring dessa frågor har vi tagit fasta på det enkla, genuina och naturliga sättet att föda upp djur.

För oss på gården är det viktigt att djuruppfödningen också måste vara hållbar i framtiden och därför använder vi begreppet "naturvård" för att beskriva vår djurfilosofi. Den handlar om att låta djuren vara ute på bete så mycket som möjligt, säga nej till tillväxtpreparat och konstgjort foder men också om vår egen inställning till att ta ansvar för uppfödningen och visa omtanke om djuren. Vi vet att om djuren trivs och mår bra så ger de också ett bättre kött.

S_120_88_noet2

 

Investering i samarbete med EU

Vi har investerat i vårt undjursstall för att kunna utöka djurantalet. Investeringen har vi gjort i samarbete med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

S_102_100_eu-flagga-europeiska-jordbruksfonden-faerg